• Διατροφικές συνήθειες στην εφηβική ηλικία 12-16 ετών στην περιοχή του Αγρινίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Σαγάνη, Νίκη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Μαθητές αθλητικού και κανονικού γυμνασίου ηλικίας 12-16 ετών που προέρχονταν από το Αγρίνιο, συμπλήρωσαν γραπτό ερωτηματολόγιο 4 σελίδων που σκοπό είχε τη διερεύνηση των διατροφικών τους συνηθειών, της φυσικής τους ...