• Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή μικρής ανεμογεννήτριας 1000 W.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσίχλας, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Χρηστάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-07
    Σχεδιάστηκε μια Ανεμογεννήτρια 1,00 kW. Η κατασκευαστική σύνθεση της Α/Γ είχε προηγηθεί από τον καθ. κ. Χρηστάκη Δημήτρη. Την μελέτη της γεννήτριας την έκανε η Μαρία Μητροπούλου φοιτήτρια του τμήματος ...