• Προγράμματα άσκησης, θεραπείας και ψυχολογικής φροντίδας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γεωργοπούλου, Αίγλη-Μυρτώ; Γαζέπη, Φανή; Τσίχλη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδημηρίου, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
    Η συγγραφή αυτής της μελέτης έχει ως στόχο την ανάδειξη της αξίας των προγραμμάτων άσκησης στην αντιμετώπιση του ΟΕΜ τόσο σε προληπτικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο. Ακόμη στόχος της είναι η αναφορά των προσφερόμενων ...