• Χρήση νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας από ανήλικους μετανάστες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καρασάββα, Μαρία; Τσιτωνάκη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-11-2013
    Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001,στην χώρα μας βρίσκονται 762.191 μετανάστες, 415.552 άνδρες και 346.639 γυναίκες, (54,5% άνδρες, το 45,5% γυναίκες και το 16,7% είναι ηλικίας 0-14 ετών). Ο αριθμός των μεταναστών ...