• Οι νέες τροποποιήσεις στο δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Γεωργία; Τσιχλάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-12-2010
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν αντικείμενο τις νέες τροποποιήσεις στο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον Νόμο 3604/2007 και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει με όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια τις τροποποιήσεις ...