• Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσιχλάκη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-21
    Στην παρούσα πτυχιακή, αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών, ως εργαλείο α) για την εκπαίδευση της γνωστικής λειτουργικότητας των ατόμων υψηλού κινδύνου ή των ατόμων που πάσχουν ...