• Επιλογή του προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαρκούλα, Όλγα; Τσιώλη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Νιονάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
  Η έννοια της επιλογής συνδυάζεται με τη διαλογή και τη προτίμηση ενός αντικειμένου ως περισσότερο ενδεδειγμένου για ορισμένη περίσταση. Από τη πλευρά αυτή η επιλογή περικλείει 2 βασικές λειτουργίες: της διάκρισης και της ...