• Εκτίμηση των γνώσεων των νοσηλευτών σχετικά με τη χορήγηση ενδομυϊκών ενέσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μακρίδου, Αντωνία; Τσιώρος, Γεώργιος; Χαϊδά, Αδαμαντία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανυφαντάκη, Στυλιανή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-06-2009
    Ο σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στη τριτοβάθμια φροντίδα υγείας του Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με τη χορήγηση ενδομυϊκών εγχύσεων καθώς επίσης και την επιλογή του ...