• Η διαχείριση σχέσεων πελατών με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος e-CRM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσοβίλη, Αγαθή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2011
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων κυρίως μέσω του διαδικτύου και με τη μελέτη της παρούσας κατάστασης ως προς την υιοθέτηση εφαρμογών CRM λύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ...