• Αξιολόγηση και παρέμβαση στη γνώση για τη διατροφική ετικέτα σε δείγμα εφήβων

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Τσοβίλης, Γεώργιος-Ερμής; Χανιώτη, Ελένη; Χατζησάββα, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χατζή, Βασιλική; Μαρκάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-31
    Ως διατροφική ετικέτα ορίζεται η παροχή πληροφοριών στο πίσω ή και στο μπροστινό μέρος μιας συσκευασίας σχετικά με την περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε θρεπτικά συστατικά. Η διατροφική επισήμανση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ...