• Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις που ανήκουν στη κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ζερβάκης, Στέφανος; Μητσόπουλος, Ευστάθιος; Τσολάκης, Σταμάτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-07
    Στην συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με τη λογιστική τυποποίηση καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πως αυτά επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων Επιπλέον θα αναλύσουμε τα ...