• Θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα. Μορφές και τρόποι ανάπτυξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσοπελογιάννης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2012
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας του θαλάσσιου τουρισμού, των μορφών του,τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τρόποι βελτίωσης του. Ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ...