• Διατερματική ποιότητα υπηρεσίας σε ένα δίκτυο DVB-T.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσόγκος, Σωτήριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σιδέρης, Ανάργυρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η πτυχιακή αυτή εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση/ενσωμάτωση μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) κατά την παροχή πολυμεσικών υπηρεσιών μέσα από μια DVB-T δικτυακή ...