• Χρηματοδοτική μίσθωση leasing.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Φαζού, Στέλλα Ρεβέκκα; Μπαλάσα, Γραμματική
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
    Η επιτυχής αντιμετώπιση από τη χώρα μας της πρόκλησης της ενιαίας κοινοτικής αγοράς επιβάλλει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας και ορθολογικοποίησης της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την πραγματοποίηση ...