• Ανάπτυξη μονάδας αλληλεπίδρασης με σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κουτρούλης, Χριστόδουλος; Φακουκάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολοκοτσά, Διονυσία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2009
    Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξηγήσει τη λειτουργία και την κατασκευή ενός γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργήθηκε ως πτυχιακή εργασία στο τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το περιβάλλον αυτό έχει ...