• Έρευνα αγοράς ίδρυσης κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγιασόγλου, Μαρία; Κρητικάκος, Ευάγγελος; Φανενός, Σταμάτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2013
  Συγκεκριμένα, η πτυχιακή μας εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην έρευνα αγοράς και στο σχέδιο κοινωνικού μάρκετινγκ γενικότερα, και αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, ...