• Εκτίμηση θρέψης βαριατρικών ασθενών πριν και μετά από επιμήκη γαστρεκτομή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα; Φωτοπούλου, Ηλέκτρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2016
    Λίγα είναι γνωστά για την κατάσταση θρέψης των παχύσαρκων ασθενών πριν και μετά από LSG. Σκοπός: Εκτίμηση θρέψης βαριατρικών ασθενών. Υλικό – Μεθοδολογία: 14 ασθενείς εξετάστηκαν προεγχειρητικά και πρώιμα μετεγχειρητικά ...