• Διαχείριση πολιτικών ασφαλείας σύμφωνα με το ISO 27001-27002.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαβιαράς, Γιώργος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2009
    Ένας οργανισμός για να έχει την δυνατότητα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, πρέπει να διασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του καθώς και των ευαίσθητων δεδομένων (βάση νομικών υποχρεώσεων ...