• Εφαρμογή παρουσίασης μουσικών οργάνων σε HTML5.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαιρέτης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-12-2014
    Ο βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των μουσικών οργάνων. Ο απώτερος σκοπός ήταν η εκμάθηση της γλώσσας HTML 5, της JavaScript και του CSS καθώς και η ενασχόληση ...