• Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού (web service) για άντληση και επεξεργασία rss feeds.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μαθιουλάκης, Μανώλης; Χαιρέτης, Διονύσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρδίκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2011
    Κύριος στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής ιστού με πλήρες γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνολογίες PHP, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT & XML. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα άντλησης ...