• Μελέτη ικανοποίησης επισκεπτών στη Κρήτη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: -
    Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-05
    Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η χρήση της μάρκας στους προορισμούς και να σχεδιαστεί μία μάρκα προορισμού για τον Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο να ...