• Αποτελεσματικότητα της ελληνικής αγοράς παραγωγών

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αχείλας, Στέφανος; Πάγκαλος, Σπυρίδων; Pagkalos, Spyridon; Παπανδρέου, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-11
    Η μελέτη ξεκινάει εξετάζοντας την εισαγωγή στις χρηματαγορές και την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηρίων παραθέτοντας και τους παράγοντες παγκοσμιοποίησης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ...