• Σχεδίαση και υλοποίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου Νοσοκομείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αρφαρά, Θεοδώρα; Αχιολά, Άρτεμις
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2014
    Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος για την παρουσίαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει στην κοινωνία του Ηρακλείου ...