• Αντιστοίχιση λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. σε Ε.Λ.Π.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αδαμάκη, Μαρία; Λιαπάτη, Βασιλική; Παρασύρη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-12
    Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τη μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ. Η επιλογή του θέματος έγινε εξαιτίας του ότι βρήκα το θέμα κατανοητό και εύκολο προς ανάπτυξη. Η επιθυμία μου ...