• Στρατηγικές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και εθισμός στο διαδίκτυο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Αδαμάκης, Ιωάννης; Μπαλαμπάνη, Κωνσταντίνα; Μπουρογιάννης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-10
    Κύριο αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και πως συνδέεται με τον εθισμό στο διαδίκτυο, όπως επίσης τις επιπτώσεις που έχει ο εθισμός στους νέους. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, ...