• Οι επιμορφωτικές ανάγκες στις επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αδαμακοπούλου, Ανδριάνη; Δημητρουλάκη, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  Σκοπός της πτυχιακής είναι η έρευνα των επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου και η καταγραφή των απόψεων τους σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης επιμορφωτικών προγραμμάτων τόσο για ...