• Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Αδαμίδης, Δημόκριτος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2014
    Η συμβολή του τουρισμού στην ευημερία των κατοικών μίας περιοχής, της οικονομικής κοινωνικής και πολιτισμικής τους ανάπτυξης ειναι διαπιστωμένη και επιθυμητή, παρόλους τους κίνδυνους που διατρέχουν οι περιόχες αυτές, οι ...