• Ο σχολικός εκφοβισμός και διατροφική συμπεριφορά.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Αδαμίδης, Νικόλαος; Κουκάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-16
    Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία ορίζεται ως ανώμαλη ή υπερβολική συσσώρευση λίπους που μπορούν να βλάψουν την υγεία. Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος προκαλείται είτε από την κατανάλωση τροφίμων που είναι υψηλά ...