• Διοίκηση ποιότητας στον τουρισμό. Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αδαμόπουλος, Ανδρέας; Κτένας, Ανδρέας-Ραφαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-17
    Η ποιότητα καθορίζεται ως οτιδήποτε μπορεί και παρέχει πλήρη ικανοποίηση στον πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι η διασφάλιση της ποιότητας σε έναν οργανισμό αφορά όλα τα άτομα τα οποία εργάζονται σε αυτόν. Άρα, «ολική ποιότητα» ...