• Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλου εκτίμησης υδατικού ισοζυγίου δημοτικών διαμερισμάτων και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αδαμόπουλος, Γιώργος; Οικονόμου, Ξενοφών
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της εργασίας μας ήταν να δημιουργήσουμε και να δοκιμάσουμε απλές μεθοδολογίες οι οποίες θα επιτρέψουν το γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό δύο παραμέτρων από μη εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που καλύπτει μια ...