• Μέθοδοι λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης με διαδικασίες HACCP.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λεδάκη, Ευστρατία; Χρυσικοπούλου, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρακολευθεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η διαδικασία HACCP είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από την παραγωγή των πρώτων υλών έως την παρασκευή τροφών και κατανάλωση τους. Κατά τη διάρκεια ...