• Μπαταρίες λιθίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δαφνομήλης, Σταύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-08-2013
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των μπαταριών λιθίου και ιόντων λιθίου οι οποίες, εξαιτίας των ανώτερων χαρακτηριστικών επίδοσης, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε πληθώρα εφαρμογών όπως ...