• Ασκήσεις ηλεκτρομαγνητισμού με χρήση του Microsoft Excel.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ευαγγελόπουλος, Γεώργιος; Δάφος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετρίδης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2009
    Σκοπός της εργασίας είναι να δείξουμε πως μπορούμε να επιλύσουμε εξισώσεις ηλεκτρομαγνητισμού χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel ως εργαλείο.