• Ηλεκτρικές μετρήσεις αγώγιμων λεπτών υμενίων και ηλεκτρονικών διατάξεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δασκαλόπουλος, Κριτόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυμάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
    Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών διατάξεων εδώ και αρκετές δεκαετίες βασίζεται στις ηλεκτρονικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων αγωγών, ημιαγωγών και διηλεκτρικών. Σημαντικό ρολό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των διατάξεων ...