• Συγκριτική μελέτη σύλληψης εντόμων ελαιώνα με κίτρινες κολλητικές παγίδες ποικίλων μεγεθών και σχημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Φαλελάκης, Κωνσταντίνος; Δασκαλάκης, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-03-2012
  Η πτυχιακή μας εργασία ερευνά την επίδραση που έχουν οι κίτρινες κολλητικές παγίδες στην προσέλκυση ιπταμένων εντόμων ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ελαιώνα κοντά στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ και ...