• Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των κωφών στην Αθήνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καμπουράκος; Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Περάκη-Μακρή, Μάνια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Στην πτυχιακή αυτή θέλουμε να ερευνήσουμε τη λειτουργία της εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης των κωφών. Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στο θεωρητικό μέρος σχετικά με την ...