• Ελέυθερος χρόνος των νέων τουριστών κατα την διάρκεια των διακοπών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καδιανάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην διασκέδαση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων τουριστών, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.