• Κατασκευή και έλεγχος επιπέδου ρομποτικού βραχίονα δύο βαθμών ελευθερίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καδήρ, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2015
    Στην παρούσα πτυχιακή περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος ενός ρομποτικού βραχίονα δύο βαθμών ελευθερίας, ελεγχόμενο εξωτερικά από Η/Υ.