• Συγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καφιέρη, Μαρία; Παπαθανασάκη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Καναβάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο του νοσοκομείου.Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το γεγονός ότι ο ρόλος ...