• Τι κάνει τους ώριμους ενήλικες να θέλουν να μάθουν.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καύκα, Εμμανουέλα; Κωνσταντοπούλου, Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούτρα, Κλειώ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2015
    Η εκπαίδευση του ανθρώπου, είτε σε τυπική, είτε σε άτυπη μορφή, θεωρήθηκε, ήδη από την αρχαιότητα, απαραίτητη για τη νοητική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του ατόμου, ενώ για τη θεσμοθέτηση και την αποτελεσματικότητά της ...