• Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με οστεοπόρωση. Η συμβολή του νοσηλευτή στη βελτίωσή της.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καφρίτσας, Γεώργιος; Αποστολοπούλου, Ελένη; Φραγκούλη, Ευσταθία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κακαβελάκης, Κυριάκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η οστεοπόρωση αποτελεί μια σοβαρή πάθηση του μυοσκελετικού, με ολοένα και αυξανόμενη και λόγο της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης επίπτωση. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί σαν «σιωπηρή επιδημία». Οι κοινωνικοοικονομικές ...