• Φορολογικά πρόστιμα και ποινές. Ιστορική εξέλιξη και αποτελεσματικότητα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Γιαννουλάκη, Ιωάννα; Παχιαδάκη, Νεκταρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-28
    Φόρος και κράτος είναι δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες. Το κάθε κράτος έχει πολλές ανάγκες τις οποίες για να τις καλύψει επιβάλλει στους πολίτες του είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα είτε εταιρίες - οργανισμοί (Νομικά ...