• Τα βότανα της Κρήτης και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βρανάκη, Γεωργία; Κολώνη, Κυριακή
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2009
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η ενημέρωση ανθρώπων μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι από τη φύση και δεν γνωρίζουν τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον σκοπός ...