• Μελέτη και σχεδιασμός έξυπνης κατοικίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κίκας, Δημήτριος; Βρανάς, Γεώργιος; Πρόκος, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης; Θυμάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-04-2008
    Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την εκτενή τεχνική και οικονομική μελέτη μιας πρότυπης - έξυπνης κατοικίας στην οποία γίνεται χρήση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ασφάλειας, ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών και δυνατότητα ...