• Κλαδική ανάλυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών τροφίμων και ποτών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βρανόπουλος, Σταύρος; Τζουλάϊ, Φλούτουρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-13
    Θέμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η Κλαδική Ανάλυση Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στην Παροχή Υπηρεσιών Τροφίμων και Ποτών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για μεγάλο διάστημα ...