• Μαγνητική χαρτογράφηση της περιοχής της Νίδας στον Ψηλορείτη (Κεντρική Κρήτη).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βρέντζος, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
    Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξεταστεί η κατανομή της μαγνητικής επιδεκτικότητας στην περιοχή μεταξύ Ανωγείων και Νίδας και στο οροπέδιο της Νίδας στον Ψηλορείτη. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόστηκε στην ...