• Διδασκαλία μαθήματος από απόσταση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποστηριζόμενη από υπολογιστές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βρέντζου, Αικατερίνη; Κατσιούλη, Θεοδώρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νίκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-06-2012
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα γύρω από την εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Στη παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες και αναλύσεις σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορίας ...