• Συνδυασμένη χρήση GPS και δορυφορικών δεδομένων για τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βρέντζου, Καλλιόπη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2008
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η εξειδίκευση σε θέματα δορυφορικής τηλεπισκόπισης και ειδικότερα η κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) από τηλεπισκοπικά δεδομένα.