• Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα έτη 2001-2007.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βροντάκης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-08
    Η αναβάθμιση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η μετάταξη της από τις αναπτυσσόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2001. Η ριζική αναβάθμιση της παρακολούθησης της συμπεριφοράς των εταιριών των ...