• Χρηματοοικονομική ανάλυση ναυτιλιακής εταιρείας Blue Star Ferries (2004 - 2008).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηπαναγιώτης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νικολαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη χρηματοοικονομική ανάλυση της Blue Star Ferries και εστιάζεται σε δύο σκέλη εξίσου σημαντικά : A. Πρώτον στην ανάλυση της εταιρείας στο λογιστικό της κομμάτι και την πορεία της στο χρόνο ...